Τα άγρια πουλιά είναι γνωστό ότι μεταδίδουν ασθένειες γι’ αυτό και οι εγκαταστάσεις μας δεν πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο αυτών των πουλιών.

Οι τροφές δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες και να προσελκύουν αγριοπερίστερα, σπουργίτια, δεκοχτούρες και άλλα πουλιά που μολύνουν με τις κουτσουλιές τους εγκαταστάσεις και τροφές. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα κλουβιά πρέπει να είναι κλειστά με πλέγματα από όλες τις πλευρές και με ξύλα, λαμαρίνες ή κάποιο άλλο υλικό από επάνω που δεν θα επιτρέπει τις κουτσουλιές των άγριων πουλιών να μολύνουν τα κλουβιά και τις εγκαταστάσεις μας γενικά.

Στα άγρια πουλιά συγκαταλέγονται και τα αρπακτικά, τα οποία σε μη στεγασμένες εγκαταστάσεις μπορούν να αρπάξουν νεοσσούς αλλά και ώριμα πτηνά.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

*