Στρώμνη

Ένας κόκκορας στο κοτέτσι του.

Τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται για στρωμνή μπορεί να είναι φορείς διαφόρων ασθενειών. Το άχυρο μπορεί να είναι μολυσμένο από το χωράφι πριν ή αμέσως μετά τον θερισμό, ή και κατά την αποθήκευσή του από κουτσουλιές άλλων πουλιών ή περιττώματα ποντικών και αρουραίων ή ακόμα και από φυτοφάρμακα.

Οι ίδιοι κίνδυνοι μολύνσεων υπάρχουν και με τα ροκανίδια και πριονίδια εάν δεν γνωρίζουμε την πρώτη ύλη (ακατάλληλη συνθετική ξυλεία), τον τρόπο παραγωγής, αποθηκεύσεως και μεταφοράς τους.

Εάν διατηρούμε τα πτηνά στο έδαφος, όπου η απολύμανση είναι σχεδόν αδύνατη, θα πρέπει να εναλλάσσουμε τα κοτέτσια μας ανά διαστήματα και να τα απολυμαίνουμε ούτως ώστε οι διάφοροι μολυσματικοί οργανισμοί να εξαφανίζονται

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

*