Πριν ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με την εκτροφή και αναπαραγωγή των διαφόρων πτηνών που τον ενδιαφέρουν, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στον προγραμματισμό του και να βάλει κάποιους συγκεκριμένους στόχους πριν αρχίσει να κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις του.

 Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατάλληλων χώρων και να διαθέτει αρκετό χρόνο για την φροντίδα τους. Μην ξεχνάμε ότι όπως σε όλα τα χόμπι, συνήθως ξεκινάμε με μικρό αριθμό πτηνών και ειδών και στην συνέχεια θα θέλουμε να επεκταθούμε, οπότε πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη.

 Είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις εάν θέλουμε να έχουμε μερικές κότες για να τρώμε φρέσκα αυγά και διαφορετικές εάν θέλουμε να έχουμε ποικιλία από υδρόβια, θηραματικά κ.λ.π. και ακόμα μεγαλύτερες εάν θέλουμε να εκκολάπτουμε τα αυγά και να εκτρέφουμε τους νεοσσούς τους.

 Η εγκατάσταση μας, μικρή ή μεγάλη, θα πρέπει να μην δημιουργεί προβλήματα δυσοσμιών (κουτσουλιές), θορύβου (κακαρίσματα), υγιεινής (μύγες, ποντίκια κ.λ.π.), αποχέτευσης και γενικά οχλήσεως προς τους γείτονες μας.

 Εάν θέλουμε να έχουμε λίγες κότες και κοκόρια για αυγά και κρέας, μια μικρή αυλή και ένα κοτέτσι είναι αρκετά. Εάν όμως θέλουμε να εκτρέφουμε διάφορες καθαρόαιμες ράτσες από διακοσμητικές κότες, τότε θα χρειαστεί να κάνουμε σοβαρότερες εγκαταστάσεις για να έχουμε κάθε ράτσα χωριστά.

 Εάν πάλι θέλουμε να εκκολάπτουμε τα αυγά μας, θα πρέπει να έχουμε κατάλληλο χώρο για τις εκκολαπτικές μηχανές, αναθρεπτήρια των νεοσσών, στεγασμένες αποθήκες για τις διάφορες τροφές κ.λ.π.

 Το θέμα γίνεται πολυπλοκότερο εάν θέλουμε να εκτρέφουμε υδρόβια πτηνά, γιατί γίνεται απαραίτητη η δημιουργία κάποιας λιμνούλας η οποία απαιτεί συχνή αλλαγή του νερού (προβλήματα αποχέτευσης, υδροδότησης, δυσοσμιών κ.λ.π.)

 Μην ξεχνάμε ότι παρόλο το ήπιο κλίμα της χώρας μας, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε καύσωνες το καλοκαίρι και παγωνιές τον χειμώνα, συνεπώς θα χρειαστούν κατάλληλα καταλύματα και προστατευμένοι χώροι.

 Η ιδανική εικόνα ενός κήπου της Εδέμ, όπου πολλά είδη πτηνών θα μπορούν να συμβιώνουν αρμονικά είναι πολλές φορές επιθυμητή όμως είναι πρακτικά αδύνατη εκτός εάν υπάρχει μια φυσική τεράστια περιφραγμένη έκταση με θάμνους, δέντρα και λίμνες, αλλά και πάλι θα υπάρχει ο κίνδυνος των αρπακτικών πτηνών (γεράκια, αετοί κ.λ.π.) και θηλαστικών (κουνάβια, αλεπούδες κ.λ.π.).

Όσο αφορά στο θέμα συμβίωσης μεταξύ των διαφόρων ειδών, παρόλο που θεωρητικά αυτό εξαρτάται από την έκταση και την μορφή του χώρου, συνήθως μόνο προβλήματα δημιουργούνται από την μετάδοση ασθενειών και μολύνσεων, από τις έριδες μεταξύ των διαφόρων ειδών αλλά και από τις διαφορετικές διατροφικές απαιτήσεις για κάθε είδος.

 Τέλος ένας βασικός παράγοντας είναι και ο οικονομικός, γιατί πέρα από τα έξοδα διατροφής και συντήρησης, το σημαντικό κόστος είναι το κόστος αγοράς των διαφόρων πτηνών που μας ενδιαφέρουν, το οποίο ειδικά για τα πιο εξειδικευμένα είδη μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς στην πλειονότητα τους εισάγονται από εξειδικευμένους εκτροφείς του εξωτερικού.

<a href="https://www.addtoany.com/share" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'outbound-article', 'https://www cherche viagra.addtoany.com/share’, ”]);” class=”a2a_dd addtoany_share_save”>

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

*