Σε κάθε αγρόκτημα ή εγκατάσταση εκτροφής πτηνών, αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν διάφορα τρωκτικά όπως ποντίκια και αρουραίοι, καθώς και διάφορα άγρια πουλιά όπως περιστέρια, δεκοχτούρες, σπουργίτια κ.α., οι οποίοι είναι σοβαροί φορείς ασθενειών μολύνοντας τροφές, ζώα και εγκαταστάσεις καθώς επίσης δημιουργούν καταστροφές και μολύνσεις στις τροφές. Το  παράδειγμα της πρόσφατης νόσου των πτηνών είναι χαρακτηριστικό.

 Για την αντιμετώπισή τους υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες.

1.        Οι διάφορες εγκαταστάσεις και τα κτίρια μας πρέπει να κλείνουν πολύ καλά και να μην αφήνουν ανοίγματα ή έστω και μικρές χαραμάδες που να επιτρέπουν στα μικρά ποντίκια και τα σπουργίτια να μπαίνουν και να μολύνουν τροφές, ζώα και εγκαταστάσεις. Όπου είναι απαραίτητα κάποια ανοίγματα, όπως παράθυρα και ανοίγματα εξαερισμού αυτά θα πρέπει να προστατεύονται με συρμάτινα πλέγματα με πολύ μικρό μάτι.

2.        Να αποφεύγονται οι εστίες προσελκύσεως των τρωκτικών που αποτελούνται από σκουπίδια, υπολείμματα ζωοτροφών, ανοιχτά και βρώμικα κανάλια αποχετεύσεως κ.λ.π.

3.        Πρέπει να γίνεται τακτική μυοκτονία χρησιμοποιώντας δραστικά δηλητηριασμένα δολώματα παίρνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος προσεγγίσεως των δολωμάτων από τα πτηνά και τα λοιπά ζώα του αγροκτήματος. Φυσικά είναι βασικός κανόνας να τοποθετούνται τα δολώματα μέσα στην περίμετρο των εγκαταστάσεων μας και όχι εκτός αυτής για την αποφυγή δηλητηριάσεων ξένων ζώων όπως κυνηγετικών σκύλων, γατιών κ.λ.π.

<a href="http://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fwww viagra a prix discount.fancypoultry.gr%2F2011%2F03%2F%25ce%25b6%25cf%258e%25ce%25b1-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25cf%2580%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25ac-%25cf%2586%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2582-%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25b2%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd%2F&linkname=%CE%96%CF%8E%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CF%89%CE%BD” onclick=”_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘outbound-article’, ‘http://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2Ffancypoultry.gr%2F2011%2F03%2F%25ce%25b6%25cf%258e%25ce%25b1-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9-%25cf%2580%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd%25ce%25ac-%25cf%2586%25ce%25bf%25cf%2581%25ce%25b5%25ce%25af%25cf%2582-%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25bf%25ce%25b2%25ce%25af%25cf%2589%25ce%25bd%2F&linkname=%CE%96%CF%8E%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CF%89%CE%BD’, ”]);” class=”a2a_button_google_plus” title=”Google+” rel=”nofollow” target=”_blank”>

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

*