Μάρτιος 9th, 2011

Εξειδικευμένη κατηγορία αγριόπαπιων, που ζουνε αποκλειστικά σε παραθαλάσσιες περιοχές (SEA DUCKS). Λόγω των ειδικών συνθηκών διαβίωσης και διατροφής τους, είναι πολύ σπάνιο να διατηρηθούν σε απλές ιδιωτικές συλλογές ή σε φάρμες πτηνών.

Continue reading about Sea Ducks

Μάρτιος 4th, 2011

Red crested pochard (netta ruffina), (Ευρασιατικό) Φερεντίνι Red-crested duck, Kolbenente (German), Nette rousse (French), Brante roussâtre (French), Pato Colorado (Spanish), Zambullidor de cresta roja (Spanish), Krooneened (Dutch), Rödhuvad dykand (Swedish). Οι αγριόπαπιες Red Crested Pochard ανήκουν στην κατηγορία των Pochards που περνάνε τον περισσότερο χρόνο της ημέρας τους στο νερό και σπανιότερα στην στεριά.

Continue reading about Red Crested Pochard

Μάρτιος 4th, 2011

Marbled teal (marmonetta angustirostris), Στικτόπαπια  Marbled duck, Marmelente (German), Sarcelle marbrée (French), Cerceta pardilla (Spanish), Cerceta marmorata (Spanish)   Οι αγριόπαπιες Marbled teal ανήκουν στην κατηγορία των Pochards που περνάνε τον περισσότερο χρόνο της ημέρας τους στο νερό και σπανιότερα στην στεριά. Είναι σκληρά πτηνά, κοινωνικά και διατηρούνται εύκολα στην αιχμαλωσία. Χρειάζονται μια αρκετά βαθειά […]

Continue reading about Marbled Teal

Μάρτιος 4th, 2011

Ruddy shelduck (tadorna ferruginea), Καστανόπαπια  Brahminy Duck, Tadorne casarca (French), Casarca roux (French), Rostgans (German), Tarro canelo (Spanish), Oca colorada (Spanish), Casarca (Dutch), Rostand (Swedish), Casarca ferruginea.  Ανήκει στην κατηγορία των Shelducks, που περιλαμβάνουν αγριόπαπιες που κατοικούν σε όλες τις ηπείρους με εξαίρεση την Βόρειο Αμερική και την Ανταρκτική, και συνήθως τις βρίσκουμε σε μεγάλους […]

Continue reading about Ruddy Shelduck

Μάρτιος 4th, 2011

Common shelduck (tadorna tadorna), Βαρβάρα Northern shelduck, Red-billed shelduck, Shelduck, Sheldrake, Brandgans (German), Tadorne de Belon (French), Oca común (Spanish), Tarro blanco (Spanish), Bergeend (Dutch), Gravand (Swedish).  Ανήκει στην κατηγορία των Shelducks, που περιλαμβάνουν αγριόπαπιες που κατοικούν σε όλες τις ηπείρους με εξαίρεση την Βόρειο Αμερική και την Ανταρκτική, και συνήθως τις βρίσκουμε σε μεγάλους […]

Continue reading about Common Shelduck

Μάρτιος 3rd, 2011

Greater white fronted goose (Anser albifrons), Ασπρομέτωπη χήνα Ασπρομετωπόχηνα, White-fronted Goose, Whitefront, Specklebelly Goose, Oie rieuse (French), Bläßgans (German), Blässgans (German), Ansar careto (Spanish), Ganso frente blanco (Spanish), Kolgans (Dutch), Ansar careto grande (Spanish), Bläsgås (Swedish) Ανήκουν στην οικογένεια των αγριόχηνων Northern geese, και είναι γενικά σκληρά και ανθεκτικά υδρόβια πτηνά και πολύ εύκολα στην διατήρηση […]

Continue reading about White Fronted Geese

Μάρτιος 3rd, 2011

Black swan (cygnus atratus). Μαύρος κύκνος Cisne negro (Spanish), Cygne noir (French), Schwarzschwan (German), Trauerschwan (German), Chenopis atratus Μεγαλόσωμα και μεγαλοπρεπή υδρόβια πτηνά των λιμνών και ποταμών. Έχουν ομοιόμορφο μαύρο χρωματισμό και τα δύο φύλα. Χαρακτηριστικό των κύκνων αυτών ο πολύ μακρύς λαιμός που φτάνει και ξεπερνάει το μήκος του σώματος. Οι νεοσσοί τους είναι […]

Continue reading about Black Swan

Μάρτιος 2nd, 2011

Ανήκουν στις μεγαλόσωμες ράτσες, κατηγορίας Oriental. Δημιουργήθηκαν από Malay που εισήχθηκαν στην Ιαπωνία από την Ταϋλάνδη τον 16ο αιώνα. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες τους με κυριότερες τις O-shamo, Ko-shamo, Yamato-gunkei, Nankin-shamo, Kinpa και Yakido. Το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 5.2 κιλά για τον κόκορα και τα 3.3 κιλά για την κότα. Χαρακτηρίζονται από τον επιθετικό […]

Continue reading about Shamos

Μάρτιος 2nd, 2011

Ανήκουν στις μικρόσωμες διακοσμητικές ράτσες (bantams) και στην κατηγορία Rose comb clean legged bantam class. Είναι αρκετά διαδεδομένα λόγω του μικρού μεγέθους και του ήπιου και φιλικού χαρακτήρα τους ειδικά σε περιορισμένους χώρους. Τα αυγά τους είναι φυσικά μικρότερα αλλά μόνο 1.5 – 2 φορές από αυτά των μεγαλόσωμων ποικιλιών. Η καταγωγή τους είναι από […]

Continue reading about Sebright

Μάρτιος 2nd, 2011

Japanese Ανήκουν στις μικρόσωμες ράτσες (bantams) και στην κατηγορία Single combed clean-legged other than game bantam class. Είναι αρκετά διαδεδομένα λόγω του μεγέθους και του ήπιου και φιλικού χαρακτήρα τους ειδικά σε περιορισμένους χώρους. Τα αυγά τους είναι φυσικά μικρότερα αλλά μόνο 1.5 – 2 φορές από αυτά των μεγαλόσωμων ποικιλιών. Το βάρος τους κυμαίνεται […]

Continue reading about Japanese