Οι φασιανοί της οικογένειας Peacock Pheasants (Polyplectron) είναι μια ξεχωριστή οικογένεια φασιανών, στολίδι στην φάρμα μας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλους τους άλλους φασιανούς.

Το μέγεθος τους είναι σχετικά μικρό με χαρακτηριστική μεγάλη και στρογγυλεμένη ουρά που αποτελείται από 24 φτερά που έχουν το καθένα τους μια ή δύο ωοειδείς κηλίδες μεταλλικού χρώματος.

Τα μάγουλα τους δεν έχουν σχεδόν κανένα φτερό και στα πόδια έχουν 2 με 4 μακριά σπηρούνια.

Τα δύο φύλα τους διαφέρουν σε μέγεθος και σε χρωματισμό.

Από τα είδη που ζούνε στην Ινδία και Κίνα, και από την Σουμάτρα και το Βόρνεο προς τις Φιλιππίνες, το πιο γνωστό είδος είναι ο Gray Peacock Pheasant των ανατολικών Ιμαλάϊων, ο αρσενικός των οποίων είναι βασικά καστανός με λευκά στίγματα και μεταλλικό πράσινο. Στην ουρά έχουν σε κάθε φτερό ένα ζεύγος ωοειδών πράσινων κηλίδων.

Ο θηλυκός είναι καστανός με πιο ανοιχτόχρωμα καστανά στίγματα και ωοειδή μαύρα στίγματα στην ουρά.

Ζούνε σε χαμηλά υψόμετρα και ειδικότερα σε πυκνές συστάδες από μπαμπού.

Τρέφονται με φρούτα, έντομα, σκουλήκια και σαλιγκάρια.

Οι νεοσσοί τους εκκολάπτονται σε 22 με 23 ημέρες για όλα σχεδόν τα είδη τους με εξαίρεση τον Palawan Peacock Pheasant που χρειάζεται 18 με 19 ημέρες.

Τα διάφορα είδη και υπο-είδη της οικογένειας των φασιανών Peacock Pheasants είναι τα εξής :

PEACOCK PHEASANTS (Genus Polyplectron)
1 Bronze-tailed Pheasant Polyplectron chalcurum
South Sumatran Bronze-tailed Pheasant Polyplectron chalcurum chalcurum
North Sumatran Bronze-tailed Pheasant Polyplectron chalcurum scutulatum
2 Grey Peacock Pheasant Polyplectron bicalcaratum
Burmese Grey Peacock Pheasant Polyplectron bicalcaratum bicalcaratum
Himalayan Grey Peacock Pheasant Polyplectron bicalcaratum bakeri
Lowe’s Grey Peacock Pheasant Polyplectron bicalcaratum bailyi
Ghigi’s Grey Peacock Pheasant Polyplectron bicalcaratum ghigii
Hainan Grey Peacock Pheasant Polyplectron bicalcaratum katsumatae
3 Germain’s Peacock Pheasant Polyplectron germaini
 
4 Bornean Peacock Pheasant Polyplectron malacense schleiermacheri
5 Rothschild`s Peacock Pheasant Polyplectron inopinatum
ή Mountain Peacock Polyplectron inopinatum
6 Palawan Peacock Pheasant Polyplectron emphanum
 
7 Malay Peacock Pheasant Polyplectron malacense malacense

Tags: , , , ,

Leave a Reply

*