Εξειδικευμένη κατηγορία αγριόπαπιων, που ζουνε αποκλειστικά σε παραθαλάσσιες περιοχές (SEA DUCKS).

Λόγω των ειδικών συνθηκών διαβίωσης και διατροφής τους, είναι πολύ σπάνιο να διατηρηθούν σε απλές ιδιωτικές συλλογές ή σε φάρμες πτηνών.
1. Harlequin duck (histrionicus histrionicus)
Harlequin, Kragenente (German), Arlequin plongeur (French), Canard harlequin (French), Garrot arlequin (French), Pato arlequín (Spanish),
Harlekijneend (Dutch), Strömand (Swedish), Histrionicus histrionicus histrionicus – Atlantic Harlequin duck, Eastern Harlequin duck, Histrionicus histrionicus pacificus – Pacific Harlequin duck, Western Harlequin duck.

2. Labrador duck (camptorhynchus labradorius) που έχει εκλείψει.

Α. Scoters
1. Surf scoter (melanitta perspicillata)
Skunk-headed coot, Brillenente (German), Macreuse à lunettes (French), Negrón careto (Spanish), Anade marino de las rompientes (Spanish), Brilzeeëend (Dutch), Vitnackad svärta (Swedish)

2. White winged scoter (Velvet) (melanitta fusca), Βελουδόπαπια
Velvet scoter, White-winged sea coot, Hook-nosed scoter, American white-winged scoter – M. f. deglandi, Degland’s white-winged scoter – M. f. deglandi, Samtente (German), Macreuse brune (French), Macreuse à ailes blanches (French), Negrón especulado (Spanish), Anade marino de alas blancas (Spanish), Grote Zeeëend (Dutch), Svärta (Swedish), Melanitta deglandi – American white-winged scoter, Melanitta fusca stejnegeri – Asiatic white-winged scoter,.
Ποικιλίες της :

A. American white winged scoter (melanitta fusca deglandi)
Pacific white-winged scoter, Degland’s white-winged scoter
B. Velvet scoter (melanitta fusca fusca)
European white-winged scoter
C. Pacific white winged scoter (melanitta fusca dixoni)

3. Black winged (Common) scoter (melanitta nigra) (Ευρωπαϊκή) Μαυρόπαπια
Black scoter Common scoter, American scoter, Trauerente (German), Macreuse noire (French), Negrón común (Spanish), Anade negro marino común (Spanish), Zwarte    Zeeëend (Dutch), Sjöorre (Swedish), Melanitta nigra nigra – European black scoter, Melanitta nigra americana – Pacific black scoter

Ποικιλίες της :

A. American black winged scoter (melanitta melanitta americana)
B. European black winged scoter (melanitta melanitta nigra)

4. Long tailed duck (Oldsquaw) (clangula hyemalis), Χιονόπαπια
Oldsquaw, Eisente (German), Harelde boréale (French), Canarde nequelon (French), Harelde de Miquelon (French), Pato havelda
(Spanish), Pato de cola largo (Spanish), Havelda (Spanish), IJseend (Dutch), Alfägel (Swedish).

Β. Bufflehead and Goldeneyes
1. Bufflehead (bucephala albeola)
Buffle-head, Butterball, Büffelkopfente, Garrot albéole (French), Porrón albeola (Spanish), Pato cabeza clara (Spanish)

2. Common goldeney (bucephala clangula), (Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα
Goldeneye, Whistler, Schellente (German), Garrot à oeil d’or (French), Garrot ordinaire (French), Porrón osculado (Spanish), Pato ojos común (Spanish), Brilduiker (Dutch),   Knipa (Swedish), Glaucionetta clangula

Ποικιλίες της :

A. European goldeney (bucephala c. clangula)
B. American goldeney (bucephala c. americana)

3. Barrow’s goldeney (bucephala islandica)

Γ. Mergansers
1. Smew (mergellus albellus), Νανοπρίστης
Zwergsäger (German), Harle piette (French), Serrata chica (Spanish), Bech de serra petit (Spanish), Nonnetje (Dutch), Salskrake (Swedish)

2. Hooded merganser (lophodytes cucullatus)
Fish duck, Sawbill, Kappensäger (German), Harle couronné (French), Serreta capuchona (Spanish), Mergo capuchona (Spanish), Mergus cucullatus

3. Auckland islands merganser (mergus australis)

4. Brazilian merganser (mergus octosetaceus)
Melanitta fusca deglandi – Pacific white-winged scoter, Degland’s white-winged scoter, American white-winged scoter

5. Red breasted merganser (mergus serrator), Θαλασσοπρίστης
Fish duck, Sawbill, Mittelsäger (German), Harle huppé (French), Serrata mediana (Spanish), Mergánsar de pecho rojo (Spanish), Middleste Zaagbek (Dutch), Småskrake (Swedish).

6. Scaly sided (Chinese) merganser (mergus squamatus)
Chinese merganser, Scaly merganser, Schuppensäger (German), Harle écaillé (French), Serrata China (Spanish), Mergánser barreado (Spanish).

7. Common merganser (Goosander) (mergus merganser), Χηνοπρίστης
Goosander, American merganser, Fish duck, Sawbill, Gänsesäger (German), Harle bièvre (French), Serrata grande (Spanish), Mergánsar (Spanish), Grote Zaagbek (Dutch), Storkrake (Swedish), M. m. comatus Oriental goosander.

Ποικιλίες της :

A. Goosander (mergus m. merganser)
Eurasian goosander
B. American merganser (mergus m. americana)
American goosander

Tags: , , ,

Leave a Reply

*