Όσοι ασχολούνται με την αγορά διαφόρων ορνίθων από το εξωτερικό αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες με τις ονομασίες των διαφόρων ρατσών σε κάθε χώρα.

Χρησιμοποιώντας σαν βάση την Ολλανδική γλώσσα, θα βρείτε παρακάτω την αντιστοιχία των διαφόρων ονομασιών στην Γαλλική γλώσσα.

Ολλανδικά Γαλλικά
Altsteirer Altsteirer
Altsteirer kriel Altsteirer naine
Amrock Amrock
Amrock kriel Amrock naine
Ancona Ancona
Ancona kriel Ancona naine
Andalusiër Andalouse
Andalusiër kriel Andalouse naine
Antwerpse baardkriel Barbue d’Anvers / Barbu d’Anvers
Appenzeller baardhoen Appenzelloise barbue
Appenzeller spitskuif Appenzelloise huppée
Araucana Araucana
Araucana kriel Araucana naine
Ardenner Ardennaise
Ardenner kriel Ardennaise naine
Ardenner bolstaart Ardennaise sans queue
Ardenner bolstaart Sans queue des Ardennes
Ardenner bolstaart kriel Ardennaise sans queue naine
Ardenner bolstaart kriel Sans queue des Ardennes naine
Aseel Asyl
Madras aseel Madras Asyl
Aseel kriel Asyl naine
Assendelfter Assendelft
Assendelfter kriel Assendelft naine
Augsburger bekerkamhoen Augsbourg
Augsburger bekerkamhoen kriel Augsbourg naine
Australorp Australorp
Australorp kriel Australorp naine
Barnevelder Barnevelder
Barnevelder kriel Barnevelder naine
Bassette Bassette liégeoise / Bassette
Belgische kriel Belge naine
Waasse kriel Naine de Waes
Belgisch vechthoen Brugs type Combattant Belge (type de Bruges)
Belgisch vechthoen Luiks type Combattant Belge (type de Liège)
Belgisch vechthoen Tiens type Combattant Belge (type de Tirlemont)
Belgisch vechthoen kriel Combattant belge naine
Bergse kraaier Bergkräher / Chanteur des monts
Bielefelder Poule de Bielefeld
Bielefelder kriel Poule de Bielefeld naine
Brabants boerenhoen Brabançonne
Brabants boerenhoen kriel Brabançonne naine
Brabanter Brabançonne Hollandaise
Brabanter kriel Brabançonne Hollandaise naine
Brakel Braekel
Braekel kriel Braekel naine
Brahma Brahma
Brahma kriel Brahma naine
Bresse hoen Bresse
Catalaans hoen Catalaine
Chabo Chabo / Nagasaki / Japonaise
Ko shamo Ko shamo / Ko Gunkei
O shamo Shamo
Cochin Cochin
Cochin kriel Cochin naine
Crève coeur Crève-Coeur
Croad langshan Croad Langshan
Croad langshan kriel Croad Langshan naine
Doornikse kriel Naine du tournaisis
Dorking Dorking
Dorking kriel Dorking naine
Drents hoen Poule de Drentse
Drentse kriel Poule de Drentse naine
Drentse bolstaart Poule de Drentse sans queue
Drentse bolstaart kriel Poule de Drentse sans queue naine
Dresdener Dresden
Dresdener kriel Poule de Dresden naine
Duits rijkshoen Poule du Reich
Duits rijkshoen kriel Poule du Reich naine
Duitse kriel Naine allemande
Ukkelse baardkriel Barbue d’Uccle / Barbu d’Uccle
Everbergse baardkriel Barbue d’Everberg / Barbu d’Everberg
Famenne hoen Famennoise
Famenne kriel Famennoise naine
Faverolles Faverolles
Faverolles kriel Faverolles naine
Faverolles (Duitse fokrichting) Faverolles foncée
Faverolles kriel (Duitse fokrichting) Faverolles foncée naine
Fries hoen Poule de Frise
Friese kriel Poule de Frise naine
Gele van Mehaigne Fauve de Méhaigne
Gele van Mehaigne kriel Fauve de Méhaigne naine
Groninger meeuw Mouette de Groningue
Groninger meeuw kriel Mouette de Groningue naine
Grubbe baardkriel Barbue de Grubbe / Barbu de Grubbe
Herve hoen Herve
Herve kriel Herve naine
Hollands hoen Hambourg
Hollands hoen kriel Hambourg naine
Hollandse kriel Hollandaise
Hollands kuifhoen Hollandaise à huppe blanche
Hollands kuifhoen kriel Hollandaise à huppe blanche naine
Houdan Houdan
Houdan kriel Houdan nain
Indisch vechthoen Combattant indien
Indisch vechthoen kriel Combattant indien nain
Mechels hoen Coucou de Malines / Malines
Mechels hoen kalkoenkop Malines à tête de dindon
Izegemse koekoek Coucou d’ Izegem
Vlaanderse koekoek Coucou des Flandres
Java kriel Bantam
Jersey giant Jersey giant
Kinpa hoen Kinpa
Kraaikop Breda / Poulle de Gueldre
Kraaikop kriel Breda naine / Poulle de Gueldre naine
La flêche La Flèche
La flêche kriel la Flèche naine
Lakenvelder Lakenfelder
Lakenvelder kriel Lakenfelder naine
Langshan Duitse fokrichting Langshan
Langshan kriel Duitse fokrichting Langshan naine
Leghorn Engels standaard type Leghorn type Anglais
Leghorn kriel Engels standaard type Leghorn type Anglais naine
Leghorn Amerikaans standaard type Leghorn type Américain
Leghorn kriel Amerikaans standaard type Leghorn type Américain naine
Leghorn Nederlands standaard type Leghorn type Hollandais
Leghorn kriel Nederlands standaard type Leghorn type Hollandais naine
Leghorn Duits standaard type Italienne / Leghorn type Allemand
Leghorn kriel Duits standaard type Italienne naine / leghorn type Allemand naine
Maleier Combattant malais
Maleier kriel Combattant malais nain
Marans Marans
Marans kriel Marans naine
Minorca Minorque
Minorca kriel Minorque naine
Modern Engels vechthoen Combattant anglais type moderne
Modern Engels vechthoen kriel Combattant anglais nouvelle mode nain
Naakthals hoen Cou-nu / Cou-nu de Transylvanie
Naakthals kriel Cou-nu naine / Cou-nu de Transylvanie naine
Nanking kriel Nankin
Nederlandse baardkuifhoen Padoue
Nederlandse baardkuif kriel Padoue naine
Nederlandse sabelpoot kriel Pattue
Nederlandse uilebaard Barbue hollandaise
Nederlandse uilebaardkriel Barbue hollandaise naine
Nederrijns hoen Niederrheiner
Nederrijnse kriel Niederrheiner naine
Noordfranse vechter Combattant du Nord
New Hampshire New Hampshire
New Hampshire kriel New Hampshire naine
Noord Hollands hoen Bleue de Hollande
Noord Hollandse kriel Bleue de Hollande naine
Oost-Friese meeuw Mouette de Frise orientale
Oost-Friese kriel Mouette de Frise orientale naine
Orloff Orloff
Orloff kriel Orloff naine
Orpington Orpington
Orpington kriel Orpington naine
Oud Engels vechthoen Combattant anglais type ancien
Oud Engels vechtkriel Combattant anglais ancienne mode nain
Phoenix Phénix
Phoenix kriel Phénix naine
Plymouth rock Plymouth
Plymouth rock kriel Plymouth naine
Ramelsloher Ramelsloher
Redcap Redcap
Rhode Island red Rhode Island red
Rhode Island red kriel Rhode Island red naine
Rijnlander Rhénane
Rijnlander kriel Rhénane naine
Satsumadori Satumadori
Sebright kriel sebright
Siciliaans bekerkamhoen Siciliaine
Spaanse witwang Espagnole
Spaanse witwang kriel Espagnole naine
Sulmtaler Sulmtaler
Sulmtaler kriel Sulmtaler naine
Sultan hoen Sultane
Sumatra Sumatra
Sumatra kriel Sumatra naine
Sussex Sussex
Sussex kriel Sussex naine
Thüringer baardhoen Barbue de Thuringe
Thüringer baardhoen kriel Barbue de Thueringe naine
Tuso Tuzo
Twents hoen Kraienköppe / Twentse
Twentse kriel Kraienköppe naine / Twentse naine
Vorwerk Vorwerk
Vorwerk kriel Vorwerk naine
Watermaalse baardkriel Barbue de Watermael / barbu de Watermael
Bosvoordse baardkriel Barbue de Baosvoorde / barbu de Boitfort
Welsumer Welsumer
Welsumer kriel Welsumer naine
Westfaalse doodlegger Poule de Westphalie
Wyandotte Wyandotte
Wyandotte kriel Wyandotte naine
Yamato Yamato
Yokohama Yokohama
Yokohama kriel Yokohama naine
Zijdehoen Nègre-soie
Zijdehoen kriel Nègre-soie naine
Zingems leghoen Pondeuse de Zingem
Zingems vleeshoen Poulet de chair de Zingem
Zottegems hoen Zottegem

Tags: , , , ,

Leave a Reply

*