Όσοι ασχολούνται με την αγορά διαφόρων ορνίθων από το εξωτερικό αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες με τις ονομασίες των διαφόρων ρατσών σε κάθε χώρα.

Χρησιμοποιώντας σαν βάση την Ολλανδική γλώσσα, θα βρείτε παρακάτω την αντιστοιχία των διαφόρων ονομασιών στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ολλανδικά Αγγλικά
Altsteirer Altsteirer
Altsteirer kriel Altsteirer bantam
Amrock Amrock
Amrock kriel Amrock bantam
Ancona Ancona
Ancona kriel Ancona bantam
Andalusiër Andalusian
Andalusiër kriel Andalusian bantam
Antwerpse baardkriel Barbu d’ Anvers / bearded Antwerp
Appenzeller baardhoen Appenzeller bearded
Appenzeller spitskuif Appenzeller spitzhauben
Araucana Araucana
Araucana kriel Araucana bantam
Ardenner Belgian Ardens
Ardenner kriel Belgian Ardens bantam
Ardenner bolstaart Belgian Ardens rumpless
Ardenner bolstaart kriel Belgian Ardens rumpless bantam
Aseel Aseel / Asil
Madras aseel Madras
Aseel kriel Aseel bantam / Asil bantam
Assendelfter Assendelft
Assendelfter kriel Assendelft bantam
Augsburger bekerkamhoen Augsburg
Augsburger bekerkamhoen kriel Augsburg bantam
Australorp Australorp
Australorp kriel Australorp bantam
Barnevelder Barnevelder
Barnevelder kriel Barnevelder bantam
Bassette Bassette
Belgische kriel Belgian bantam
Waasse kriel Waas bantam
Belgisch vechthoen Brugs type Belgian game Bruges type
Belgisch vechthoen Luiks type Belgian game Liège type
Belgisch vechthoen Tiens type Belgian game Tirlemont type
Belgisch vechthoen kriel Belgian game bantam
Bergse kraaier Bergische kraeher
Bielefelder Bielefelder
Bielefelder kriel Bielefelder bantam
Brabants boerenhoen Brabanconne
Brabants boerenhoen kriel Brabanconne bantam
Brabanter Brabants
Brabanter kriel Brabants bantam
Brakel Braekel / Campine
Braekel kriel Braekel bantam / Campine bantam
Brahma Brahma
Brahma kriel Brahma bantam
Bresse hoen Bresse
Catalaans hoen Catalinas
Chabo Japanese bantam
Ko shamo Shamo bantam / Ko shamo
O shamo Shamo
Cochin Cochin
Cochin kriel Cochin bantam / Pekin
Crève coeur Creve coeur
Croad langshan Croad langshan
Croad langshan kriel Croad langshan bantam
Dorking Dorking
Dorking kriel Dorking bantam
Drents hoen Drents
Drentse kriel Drents bantam
Drentse bolstaart Drents rumptail
Drentse bolstaart kriel Drents rumptail bantam
Dresdener Dresden
Dresdener kriel Dresden bantam
Duits rijkshoen German reichs
Duits rijkshoen kriel German reichs bantam
Duitse kriel German bantam
Ukkelse baardkriel Barbu d’ Uccle / Bearded Uccle
Everbergse baardkriel Barbu d’ Everberg/Bearded Everberg
Faverolles Faverolles
Faverolles kriel Faverolles bantam
Faverolles (Duitse fokrichting) Faverolles
Faverolles kriel (Duitse fokrichting) Faverolles bantam
Fries hoen Frisian / Friesian / Friesland fowl
Friese kriel Frisian bantam / Friesian bantam
Grubbe baardkriel Barbu de Grubbe / Bearded grubbe
Hollands hoen Hamburgh / Hamburg
Hollands hoen kriel Hamburgh bantam / Hamburg bantam
Hollandse kriel Dutch / Dutch bantam
Hollandse kriel Old Dutch bantam
Hollands kuifhoen Poland / Polish
Hollands kuifhoen kriel Poland bantam / Polish bantam
Houdan Houdan
Houdan kriel Houdan bantam
Indisch vechthoen Cornish / Indian game
Indisch vechthoen kriel Cornish bantam / Indian game bantam
Mechels hoen Malines
Mechels hoen kalkoenkop Malines turkeyhead
Java kriel Rosecomb
Jersey giant Jersey giant
Kinpa hoen Kinpa
Kraaikop Breda
Kraaikop kriel Breda bantam
La flêche La Fleche
La flêche kriel La Fleche bantam
Lakenvelder Lakenvelder / Lakenfelder
Lakenvelder kriel Lakenvelder bantam/Lakenfelder bantam
Langshan Duitse fokrichting Modern langshan
Langshan kriel Duitse fokrichting Modern langshan bantam
Leghorn Engels standaard type English type Leghorn
Leghorn kriel Engels standaard type English type Leghorn bantam
Leghorn Amerikaans standaard type American type Leghorn
Leghorn kriel Amerikaans standaard type American type Leghorn bantam
Leghorn Nederlands standaard type Dutch type Leghorn
Leghorn kriel Nederlands standaard type Dutch type Leghorn bantam
Leghorn Duits standaard type German type Leghorn / Italian
Leghorn kriel Duits standaard type German type Leghorn bantam
Leghorn kriel Duits standaard type Italian bantam
Maleier Malay
Maleier kriel Malay bantam
Marans Marans
Marans kriel Marans bantam
Minorca Minorca
Minorca kriel Minorca bantam
Modern Engels vechthoen Modern game
Modern Engels vechthoen kriel Modern game bantam
Naakthals hoen Naked neck
Naakthals hoen Transylvanian naked neck
Naakthals hoen Transylvanian nudeneck
Naakthals kriel Naked neck bantam
Naakthals kriel Transylvanian naked neck bantam
Naakthals kriel Transylvanian nudeneck bantam
Nanking kriel Nankin bantam
Nederlandse baardkuifhoen Dutch bearded / Padua
Nederlandse baardkuifhoen Bearded Poland
Nederlandse baardkuif kriel Dutch bearded bantam
Nederlandse baardkuif kriel Padua bantam
Nederlandse baardkuif kriel Bearded Poland bantam
Nederlandse sabelpoot kriel Booted bantam / Sabelpoot
Nederlandse uilebaard Dutch owlbeard
Nederlandse uilebaardkriel Dutch owlbeard bantam
Nederrijns hoen Niederrheiner
Nederrijnse kriel Niederrheiner bantam
Noordfranse vechter North French game
New Hampshire New Hampshire
New Hampshire kriel New Hampshire bantam
Noord Hollands hoen North Holland blue
Noord Hollandse kriel North Holland blue bantam
Oost-Friese meeuw Fries
Oost-Friese kriel Fries bantam
Orloff Orloff
Orloff kriel Orloff bantam
Orpington Orpington
Orpington kriel Orpington bantam
Oud Engels vechthoen Old English game / OEG
Oud Engels vechtkriel Old English game bantam/OEG bantam
Phoenix Phoenix
Phoenix kriel Phoenix bantam
Plymouth rock Plymouth rock
Plymouth rock kriel Plymouth rock bantam
Ramelsloher Ramelsloher
Redcap Redcap
Rhode Island red Rhode island red / RIR
Rhode Island red kriel Rhode island red bantam / RIR bantam
Rijnlander Rheinlander
Rijnlander kriel Rheinlander bantam
Satsumadori Satsumadori
Sebright kriel Sebright bantam
Siciliaans bekerkamhoen Sicilian buttercup / Sicilian flowerbird
Spaanse witwang Spanish
Spaanse witwang kriel Spanish bantam
Sulmtaler Sulmtaler
Sulmtaler kriel Sulmtaler bantam
Sultan hoen Sultan
Sumatra Sumatra
Sumatra kriel Sumatra bantam
Sussex Sussex
Sussex kriel Sussex bantam
Thüringer baardhoen Thuringer bearded
Thüringer baardhoen kriel Thuringer bearded bantam
Tuso Tuzo
Twents hoen Krainenkoppe
Twentse kriel Krainenkoppe bantam
Vorwerk Vorwerk
Vorwerk kriel Vorwerk bantam
Watermaalse baardkriel Barbu de Watermael
Watermaalse baardkriel Bearded Watermael
Bosvoordse baardkriel Barbu de Bosvoorde
Bosvoordse baardkriel Bearded Bosvoorde
Welsumer Welsummer
Welsumer kriel Welsummer bantam
Wyandotte Wyandotte
Wyandotte kriel Wyandotte bantam
Yamato Υamato
Yokohama Yokohama
Yokohama kriel Yokohama bantam
Zijdehoen Silkie
Zijdehoen kriel Silkie bantam

Tags: , , , ,

Leave a Reply

*