ΜΙΚΡΟΣΩΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ (BANTΑMS ΚΑΙ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ)
Γενικά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ανωτέρω μεγάλα τους μεγέθη μόνο που είναι 4 – 5 φορές μικρότερα γι αυτό και αποκαλούνται συνήθως νανάκια.

Είναι αρκετά διαδεδομένα λόγω του μεγέθους και του ήπιου και φιλικού χαρακτήρα τους ειδικά σε περιορισμένους χώρους της φάρμας μας. Αν και τα περισσότερα είναι μικρογραφίες των μεγαλύτερων ποικιλιών εντούτοις μερικά έχουν χαρακτηριστικά και χρωματισμούς που απαντώνται μόνο στα νανάκια.

Τα αυγά τους είναι φυσικά μικρότερα αλλά μόνο 1.5 – 2 φορές από αυτά των μεγάλων ποικιλιών.

Στα Bantams υπάρχουν οι εξής 5 κατηγορίες :

 


2.1. Game bantam class
1. Modern
Ψηλοπόδαρα πτηνά, με βάρος που κυμαίνεται από 630 γραμμάρια για τον κόκορα και 570 γραμμάρια για την κότα.

Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

2. Old English
Το βάρος τους κυμαίνεται από 685 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα.

Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

 

 

 

 

 

2.2. Single combed clean-legged other than game bantam class
1. Anconas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε χρωματισμό mottled.

2. Andalusians
Το βάρος τους κυμαίνεται από 800 γραμμάρια για τον κόκορα και 685 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε μπλε χρωματισμό.

3. Australorps
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε μαύρο χρωματισμό.

4. Catalanas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 915 γραμμάρια για τον κόκορα και 800 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε buff χρωματισμό.

5. Campines
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 2  χρωματισμούς, χρυσό και ασημένιο.

6. Delawares
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται στους χρωματισμούς των αντίστοιχων μεγαλόσωμων.

7. Dorkings
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1030 γραμμάρια για τον κόκορα και 915 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 2 χρωματισμούς, colored και silver gray.

8. Dutch
Το βάρος τους κυμαίνεται από 600 γραμμάρια για τον κόκορα και 570 γραμμάρια για την κότα. Αναγνωρίζονται σε 3 χρωματισμούς, light brown, silver και blue light brown.

Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

9. Frizzles
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε όλους τους χρωματισμούς των s.c. breed varieties.

10. Hollands
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 2 χρωματισμούς.

11. Japanese
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα.

Χαρακτηρίζονται από το πολύ χαμηλό τους σώμα και την όρθια ουρά, και αναγνωρίζονται σε 9 χρωματισμούς, barred, λευκό, μαύρο, black tailed buff, black tailed white, brown red, gray, mottled και wheaten.

 

 

 

 

 

Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

12. Javas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.030 γραμμάρια για τον κόκορα και 915 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 2 χρωματισμούς, μαύρο και mottled.

13. Jersey giants
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.085 γραμμάρια για τον κόκορα και 970 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 2 χρωματισμούς, λευκό και μαύρο.

14. Lakenvelders
Το βάρος τους κυμαίνεται από 685 γραμμάρια για τον κόκορα και 570 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά και χρωματισμό των αντίστοιχων μεγαλόσωμων.

15. Lamonas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε λευκό χρωματισμό.

16. Leghorns
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα.

 

 

Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

 

 

 

17. Minorcas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 915 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 3 χρωματισμούς, λευκό, μαύρο και buff.

18. Nacked necks
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα.

 

 

Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 4 χρωματισμούς, λευκό, μαύρο, red και buff.

 

 

 

19. New Hampshires
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται στους αντίστοιχους χρωματισμούς.

20. Orpingtons
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.085 γραμμάρια για τον κόκορα και 970 γραμμάρια για την κότα.

 

Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 4 χρωματισμούς, λευκό, μαύρο, blue και buff.

 

 

 

 

21. Phoenix
Το βάρος τους κυμαίνεται από 685 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα.

Αναγνωρίζονται σε χρωματισμούς, ασημί (silver) και χρυσοκαφέ (golden).

 

Χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο μέγεθος της ουράς τους.

 

 

 

 

22. Plymouth rocks
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.030 γραμμάρια για τον κόκορα και 915 γραμμάρια για την κότα.

 

Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

 

 

 

 

23. Rhode island reds
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα.

 

 

Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται στους αντίστοιχους χρωματισμούς.

 

 

 

24. White faced black Spanish
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται μόνο σε μαύρο χρωματισμό.

25. Sussex
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.030 γραμμάρια για τον κόκορα και 915 γραμμάρια για την κότα.

Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 3 χρωματισμoύς, light, red και speckled.

26. Welsummers
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται στους αντίστοιχους χρωματισμούς.

2.3. Rose comb clean legged bantam class
1. Anconas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

2. Antwerp Belgians
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα.

Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

3. Dorkings
Το βάρος τους κυμαίνεται από 800 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 3 χρωματισμούς.

4. Dominiques
Το βάρος τους κυμαίνεται από 800 γραμμάρια για τον κόκορα και 685 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 4 χρωματισμούς.

5. Hamburgs
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

6. Leghorns
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα.

Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται μόνο σε μαύρο χρωματισμό.

7. Minorcas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 800 γραμμάρια για τον κόκορα και 685 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 6 χρωματισμούς.

8. Red caps
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 6 χρωματισμούς.

9. Rhode islands
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 3 χρωματισμούς.

10. Rosecombs
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Αναγνωρίζονται μόνο σε μαύρο χρωματισμό.
Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

11. Sebrights
Η καταγωγή τους είναι από την Αγγλία όπου δημιουργήθηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα από τον ομώνυμο λόρδο.

Το βάρος τους δεν ξεπερνά τα 740 γραμμάρια για τον κόκορα και τα 630 γραμμάρια για την κότα.

Αναγνωρίζονται μόνο σε ασημί (silver) και χρυσοκαφέ (gold).

Υπάρχει και σε ένα ενδιάμεσο όμορφο κίτρινο χρώμα (lemon).

Δεν υπάρχει αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

 

 

 

 

12. Wyandottes
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται μόνο σε μαύρο χρωματισμό.

2.4. All other combs clean legged bantam class
1. Ameraucanas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται μόνο σε λευκό χρωματισμό.

2. Araucanas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 685 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 2 χρωματισμούς.

3. Buckeyes
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 800 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 2 χρωματισμούς.

4. Chanteclers
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται μόνο σε λευκό χρωματισμό.

5. Cornish
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1260 γραμμάρια για τον κόκορα και 1030 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

6. Crevecoeurs
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 3 χρωματισμούς.

7. Cubalayas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται μόνο σε λευκό και μαύρο χρωματισμό.

8. Houdans
Το βάρος τους κυμαίνεται από 970 γραμμάρια για τον κόκορα και 860 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε 6 χρωματισμούς.

9. La Fleche
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

10. Malays
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.260 γραμμάρια για τον κόκορα και 1.030 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

11. Polish
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

12. Shamos
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.260 γραμμάρια για τον κόκορα και 1.030 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

13. Sicilian buttercups
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

14. Sumatras
Το βάρος τους κυμαίνεται από 690 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

15. Yokohamas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 685 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

2.5. Feather legged bantam class
Χαρακτηριστικό τους τα φτερά στα πόδια.

1. Booted
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα.

Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

2. Brahmas
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.085 γραμμάρια για τον κόκορα και 970 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

3. Cochins
Το βάρος τους κυμαίνεται από 915 γραμμάρια για τον κόκορα και 800 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

4. Faverolles
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

5. Frizzles
Το βάρος τους κυμαίνεται από 860 γραμμάρια για τον κόκορα και 740 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

6. Langshans
Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.030 γραμμάρια για τον κόκορα και 915 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων.

7. Silkies
Η καταγωγή τους είναι από την Κίνα, με χαρακτηριστικό το πτέρωμά τους που είναι σαν τρίχες και το μαύρο χρώμα του δέρματός τους

Το βάρος τους κυμαίνεται από 1.030 γραμμάρια για τον κόκορα και 915 γραμμάρια για την κότα.

 

 

 

 

Δεν υφίσταται αντίστοιχο σε μεγάλο μέγεθος.

8. Sultans
Το βάρος τους κυμαίνεται από 740 γραμμάρια για τον κόκορα και 630 γραμμάρια για την κότα. Έχουν τα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων και αναγνωρίζονται σε  λευκό μόνο χρωματισμό.

 

Tags: , , , ,

2 Comments on Bantams

  1. Βάσω says:

    γεια σας ενδιαφερομαι για νανακια κοτες αν εχει καποιος
    vgotzamani@yahoo.gr

  2. Διαθέτω Bantam Shamo ή κοκορομάχους σε ολόκληρη την Ελλάδα !

    6945225375

Leave a Reply

*