Από την πολυετή προσωπική μου εμπειρία, αλλά και από παρατηρήσεις φίλων μου ερασιτεχνών, η πλειονότητα των περιστατικών που παρουσιάζονται στην χώρα μας αφορούν κυρίως σε αναπνευστικές νόσους που οφείλονται γενικώς σε διάφορα στελέχη μυκοπλασμάτων και σε κοκκιδιώσεις σε νεαρά πτηνά (κόκκινη κουτσουλιά με αίμα).

Για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων μυκοπλασμάτων έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία διάφορες εναλλακτικές θεραπείες ως εξής:

α. στο πόσιμο νερό σκόνη Tylan για 4 ημέρες και στην συνέχεια σκόνη Consumix μαζί με πολυβιταμίνες για άλλες 4 ημέρες ή

β. στο πόσιμο νερό σκόνη Lincospectin για 5 ημέρες ή

γ. στο πόσιμο νερό Baytril για 5 ημέρες ή

δ. στο πόσιμο νερό σκόνη Denagard για 3 – 5 ημέρες

Προσοχή πρέπει να δοθεί στις δοσολογίες του κάθε κατασκευαστή και ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τι κάθε άρρωστο πτηνό θα έχει πρόσβαση, αλλά και θα πίνει το νερό με τα φάρμακα.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις και η ενέσιμη Lincospectin έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων κοκκιδιώσεων άριστα αποτελέσματα έχει η χρήση της σκόνης ESB3 στο πόσιμο νερό για 3 ημέρες ή του υγρού Baycox στο πόσιμο νερό.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και παρακολούθηση να πίνουν τα πτηνά μας το νερό. Πολλές φορές τα διάφορα φάρμακα αλλοιώνουν την γεύση του νερού και το πικρίζουν, με αποτέλεσμα τα πτηνά μας να μην το πίνουν και να παθαίνουν αφυδάτωση. Σε αυτή την περίπτωση ελλατώνουμε την δοσολογία ή ποτίζουμε με σύριγγα ένα ένα.

Tags: , , ,

1 Comment on Αναπνευστικά & κοκκιδιώσεις

  1. jimi says:

    έχω ακούσει ότι και με λίγη γαλαζόπετρα στο νερό τους τα βοηθάει

Leave a Reply

*