Το ποσοστό υγρασίας ποικίλλει κατά την διάρκεια της επώασης και εκκόλαψης για τα αυγά κάθε είδους πτηνού.

Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ρυθμίζουμε και να ελέγχουμε το ποσοστό της υγρασίας που απαιτείται, τόσο για την επώαση όσο και για την εκκόλαψη, ανάλογα με το είδος των αυγών μας.

Στις ερασιτεχνικές κλωσομηχανές συνήθως δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο σύστημα ελέγχου και αυξομειώσεως της υγρασίας, το οποίο υπάρχει στις μεγάλες επαγγελματικές.

Ο ερασιτέχνης χρησιμοποιεί κάποιο δοχείο με νερό τοποθετημένο στο κάτω μέρος της μηχανής του και μπορεί να αυξομειώσει τα ποσοστά της υγρασίας εμπειρικά μόνο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεγέθη δοχείων.

Το ποσοστό υγρασίας μέσα σε μία κλωσομηχανή επηρεάζεται από την επιφάνεια του δοχείου με το νερό, τον όγκο του αέρα που εισέρχεται στην μηχανή και το ποσοστό της υγρασίας και η θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου στην φάρμα μας.

Όσο μεγαλώνει, για παράδειγμα, η επιφάνεια του δοχείου με το νερό και ελλατώνεται ο εισερχόμενος όγκος του αέρα, η σχετική υγρασία μέσα στην μηχανή αυξάνεται.

Τον χειμώνα επίσης, λόγω του κρύου αέρα του περιβάλλοντα χώρου, θα έχουμε μικρότερη υγρασία μέσα στην μηχανή από ότι το καλοκαίρι. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο αέρας του περιβάλοντα χώρου στην φάρμα μας είναι ξηρός ή υγρός.

Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης της σχετικής υγρασίας μέσα στην κλωσομηχανή μας.

Ο πρώτος τρόπος είναι να προμηθευτούμε ένα, κατά προτίμηση ψηφιακό, υγρόμετρο που μετράει την σχετική υγρασία εκπεφρασμένη σε ποσοστά, και ο δεύτερος τρόπος είναι με την χρήση υδραργυρικού θερμομέτρου που μετράει την θερμοκρασία του υγρού βολβού (wet bulb), συνήθως σε βαθμούς Fahrenait.

Συνήθως όλες σχεδόν οι ερασιτεχνικές κλωσομηχανές έχουν εγκατεστημένα δύο υδραργυρικά θερμόμετρα, συνήθως σε βαθμούς Φαρενάϊτ (βαθμοί F), εκ των οποίων το ένα είναι ξηρού βολβού (dry bulb) και μετράει απευθείας την εσωτερική θερμοκρασία  της μηχανής, και το δεύτερο είναι υγρού βολβού (wet bulb) και μετράει και πάλι την θερμοκρασία μέσω όμως ενός κυλινδρικού υφάσματος που περιβάλλει την ακίδα του θερμομέτρου στην μία του άκρη, η δε άλλη άκρη είναι εμβαπτισμένη σε ένα μικρό δοχείο με νερό.

Η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του υφάσματος δημιουργεί μία μειωμένη ένδειξη θερμοκρασίας σε αυτό το θερμόμετρο.

Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο θερμομέτρων εκφράζει και το ποσοστό της σχετικής υγρασίας μέσα στην κλωσομηχανή.
Παρακάτω παρατίθεται ένα διάγραμμα, με το οποίο πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε το ποσοστό της Σχετικής Υγρασίας από τις ενδείξεις των δύο θερμομέτρων μας (ξηρού και υγρού βολβού) ή για το επιθυμητό ποσοστό της Σχετικής Υγρασίας να βρούμε την ένδειξη που πρέπει να δείχνει το θερμόμετρο υγρού βολβού.

Στο παραπάνω διάγραμμα η διακεκομμένη κάθετη κόκκινη γραμμή δείχνει την ρύθμιση του θερμομέτρου ξηρού βολβού της κλωσομηχανής μας (συνήθως 100 βαθμούς Φαρενάϊτ).

Εάν το θερμόμετρο υγρού βολβού μας δείχνει 90 βαθμούς Φαρενάϊτ, από την τομή της διακεκομμένης κόκκινης γραμμής με την καμπύλη των 90 βαθμών Φαρενάϊτ (μαύρη) φέρουμε οριζόντια γραμμή που τέμνει τις ενδείξεις της Σχετικής Υγρασίας, που στο παράδειγμα μας δείχνει Σ.Υ. περίπου 68%.

Ακολουθεί ένας πίνακας με τις σχετικές υγρασίες που απαιτούνται για κάθε είδος.

ΕΠΩΑΣΗ

ΕΚΚΟΛΑΨΗ

ΕΙΔΟΣ

Σχετική υγρασία

Σχετική υγρασία

(%)

(%)

ΚΟΤΑ

50-55

65-70

ΠΕΡΔΙΚΑ

38-43

56-62

ΦΑΣΙΑΝΟΣ

50-55

69

ΦΡΑΓΚΟΚΟΤΑ

52-55

70

ΠΑΠΙΑ

55

80

ΠΑΓΩΝΙ

53-55

70

ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΑ

55

70-80

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

52-55

68-70

ΧΗΝΑ

55

75-80

ΧΗΝΟΠΑΠΙΑ

55

75-80

Tags: , , , ,

Leave a Reply

*