ασπρομετωπόχηνα

Μάρτιος 3rd, 2011

Greater white fronted goose (Anser albifrons), Ασπρομέτωπη χήνα Ασπρομετωπόχηνα, White-fronted Goose, Whitefront, Specklebelly Goose, Oie rieuse (French), Bläßgans (German), Blässgans (German), Ansar careto (Spanish), Ganso frente blanco (Spanish), Kolgans (Dutch), Ansar careto grande (Spanish), Bläsgås (Swedish) Ανήκουν στην οικογένεια των αγριόχηνων Northern geese, και είναι γενικά σκληρά και ανθεκτικά υδρόβια πτηνά και πολύ εύκολα στην διατήρηση […]

Continue reading about White Fronted Geese