μαυροκέφαλος

Μάρτιος 14th, 2011

Black necked swan (cygnus melanocoryphus). Μαυροκέφαλος κύκνος Cygne à cou noir (French), Cygne à col noir (French), Schwarzhalsschwan (German), Cisne cuellinegro (Spanish), Cygnus melananocoryphus, Cisne de cello negro (Spanish), Sthenelides melanocorypha Μεγαλόσωμα και μεγαλοπρεπή υδρόβια πτηνά των λιμνών και ποταμών. Έχουν ομοιόμορφο χρωματισμό και τα δύο φύλα.

Continue reading about Black Necked Swan