προφυλάξεις.ασθένειες

Μάρτιος 10th, 2011

Τα διάφορα φορτηγά που μεταφέρουν εξοπλισμούς και τροφές έχοντας επισκεφθεί άλλα αγροκτήματα, πιθανώς μολυσμένα από διάφορες ασθένειες, μπορούν να γίνουν εύκολα φορείς αυτών των ασθενειών. Ο ερασιτέχνης είναι αδύνατον να έχει τις εγκαταστάσεις των οργανωμένων πτηνοτροφείων όπου οι τροχοί κάθε εισερχόμενου οχήματος απολυμαίνονται, αλλά θα πρέπει να παίρνει διάφορες προφυλάξεις.

Continue reading about Οχήματα μεταφοράς