συμπτώματα

Μάρτιος 10th, 2011

Οι μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες απασχολούν μονίμως έμπειρους κτηνιάτρους οι οποίοι παρακολουθούν τα πτηνά και εφαρμόζουν προληπτική ιατρική και εμβολιασμούς που ο απλός ερασιτέχνης είναι πρακτικά αδύνατο να ακολουθήσει. Οι εμβολιασμοί πρέπει να ξεκινήσουν από τις πρώτες μέρες ζωής των νεοσσών, με συγκεκριμένο πρόγραμμα π.χ. την τρίτη μέρα, την δέκατη, την τριακοστή κ.λ.π. πράγμα που καθιστά […]

Continue reading about Ιατροφαρμακευτικά

Φεβρουάριος 18th, 2011

Κάθε καινούργιο πτηνό ή ζώο που μπαίνει στις εγκαταστάσεις μας είναι πιθανός φορέας μικροβίων, ασθενειών και μολύνσεων. Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι για την κατάσταση της υγείας κάθε νέας αφίξεως, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή μας κατά προτίμηση με τον κτηνίατρό μας. Σοβαροί προμηθευτές, ειδικά από το εξωτερικό, συνοδεύουν τα πτηνά τους με κτηνιατρικά πιστοποιητικά […]

Continue reading about Νεοεισαγόμενα ζώα