Ανήκουν στην κατηγορία των Dabbling Ducks, γνωστές σαν αγριόπαπιες των ποταμών, και στην υποκατηγορία των Shovelers, με χαρακτηριστικό τους το πεπλατυσμένο ράμφος.

Έχουν μικρό κατά κανόνα μέγεθος και κοντά πόδια. Τρέφονται στην επιφάνεια του νερού και σπανίως καταδύονται και μόνο όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Όταν μεταναστεύουν συχνάζουν και σε παραθαλάσσιες περιοχές ή σε εκβολές ποταμών.

Τα δύο φύλα των ειδών του βορείου Ημισφαιρίου έχουν διαφορετικούς χρωματισμούς με το αρσενικό πάντα πολύχρωμο ή έντονα χρωματισμένο, ενώ αντιθέτως στο νότιο Ημισφαίριο τα αρσενικά δεν έχουν έντονους χρωματισμούς και μοιάζουν με τα θηλυκά.

Οι φωλιές τους συνήθως κατασκευάζονται σε κοιλότητες του εδάφους μακριά από την περιοχή που βόσκουν.

Τα είδη τους είναι τα εξής :

1. Cape shoveler (anas smithii) African shoveler, South African shoveler, Smith’s shoveler, Kaplöffenlente (German), Südafrikanische Löffelente (German), Canard de Smith (French), Souchet du Cap (French), Cuchara del Cabo (Spanish), Pato cuchara del Cabo (Spanish)

2. Red shoveler (anas platalea) South American shoveler, Argentine shoveler, Argentine red shoveler, Fuchsloffelente (German), Südamerikanische Löffelente (German), Canard spatule (French), Souchet roux (French), Cuchara Argentino (Spanish), Pato cuchara sud americano (Spanish)

3. Australasian shoveler (anas rhynchotis) Australian shoveler, Blue-winged shoveler, Southern shoveler, Spoonbill, Halbmond-Löffelente (German), Australische Löffelente (German), Canard bridé (French), Souchet d’Australie (French), Cuchara Australiano (Spanish), Pato cuchara de Australia y Zelandia (Spanish)

Ποικιλία της : 

New Zealand shoveler (anas r. variegata)

4. Northern shoveler (anas clypeata), (Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια

Shoveler, European shoveler, Common shoveler, Löffelente (German), Canard souchet (French), Souchet ordinaire (French), Cuchara comün (Spanish), Pato cuchara comün (Spanish)

<div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.fancypoultry pharmacie andorre viagra.gr/2011/04/shovelers/” data-a2a-title=”Shovelers”>

Tags: , ,

Leave a Reply

*