μικροβιοκτονία

Ιανουάριος 23rd, 2013

Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφόρησε και στην χώρα μας ένα προιόν που υπόσχεται σημαντική βελτίωση τόσο στην απολύμανση του πόσιμου νερού όσο και του περιβάλλοντος χώρου, κλωβοστοιχείων κ.λ.π. με την χρήση του δοξειδίου του χλωρίου. Συστήνεται επίσης για την μικροβιοκτονία του νερού σε λίμνες υδροβίων. Τα πλεονεκτήματα αυτού του προιόντος που αναφέρει ο κατασκευαστής του είναι ότι: […]

Continue reading about Απολύμανση πόσιμου νερού & χώρων