μικρόσωμη κότα

Μάρτιος 2nd, 2011

Ανήκουν στις μικρόσωμες διακοσμητικές ράτσες (bantams) και στην κατηγορία Rose comb clean legged bantam class. Είναι αρκετά διαδεδομένα λόγω του μικρού μεγέθους και του ήπιου και φιλικού χαρακτήρα τους ειδικά σε περιορισμένους χώρους. Τα αυγά τους είναι φυσικά μικρότερα αλλά μόνο 1.5 – 2 φορές από αυτά των μεγαλόσωμων ποικιλιών. Η καταγωγή τους είναι από […]

Continue reading about Sebright