νανάκια

Ιούλιος 13th, 2011

ΜΙΚΡΟΣΩΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ (BANTΑMS ΚΑΙ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ) Γενικά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ανωτέρω μεγάλα τους μεγέθη μόνο που είναι 4 – 5 φορές μικρότερα γι αυτό και αποκαλούνται συνήθως νανάκια. Είναι αρκετά διαδεδομένα λόγω του μεγέθους και του ήπιου και φιλικού χαρακτήρα τους ειδικά σε περιορισμένους χώρους της φάρμας μας. Αν και τα περισσότερα είναι […]

Continue reading about Bantams

Μάρτιος 2nd, 2011

Japanese Ανήκουν στις μικρόσωμες ράτσες (bantams) και στην κατηγορία Single combed clean-legged other than game bantam class. Είναι αρκετά διαδεδομένα λόγω του μεγέθους και του ήπιου και φιλικού χαρακτήρα τους ειδικά σε περιορισμένους χώρους. Τα αυγά τους είναι φυσικά μικρότερα αλλά μόνο 1.5 – 2 φορές από αυτά των μεγαλόσωμων ποικιλιών. Το βάρος τους κυμαίνεται […]

Continue reading about Japanese