ποικιλίες

Φεβρουάριος 21st, 2011

Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες και σχεδόν κάθε χώρα έχει να επιδείξει τις δικές της ράτσες. Παρακάτω ακολουθεί η νέα ταξινόμηση σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του American Poultry Association, καθώς και μία πολύ σύντομη περιγραφή του κάθε είδους.

Continue reading about Κότες