Κάθε καινούργιο πτηνό ή ζώο που μπαίνει στις εγκαταστάσεις μας είναι πιθανός φορέας μικροβίων, ασθενειών και μολύνσεων. Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι για την κατάσταση της υγείας κάθε νέας αφίξεως, ελέγχοντας τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή μας κατά προτίμηση με τον κτηνίατρό μας.

Σοβαροί προμηθευτές, ειδικά από το εξωτερικό, συνοδεύουν τα πτηνά τους με κτηνιατρικά πιστοποιητικά από κρατικούς φορείς που εγγυώνται την υγεία των ζώων τους.

Ειδικά για πτηνά που εισάγουμε από το εξωτερικό, θα πρέπει να είναι από εγγυημένους εκτροφείς, και να τους παρέχουμε τις απαραίτητες βιταμίνες για το stress λόγω της μεταφοράς και προληπτική αντιβίωση.

Καλό είναι να απομονώνουμε κάθε νέα άφιξη για ένα διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών (καραντίνα) μακριά από τις εγκαταστάσεις μας, παρατηρώντας προσεκτικά για τυχόν ύποπτα συμπτώματα.

Tags: , ,

Leave a Reply

*